SPLOŠNO

Pri obiskovanju spletne strani ter drugih spletih profilov (Facebook profil idr.) ter sodelovanju v dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se obiskovalec/-ka v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, sta uporaba in sodelovanje na spletni strani https://www.beyond.si in drugih spletnih profilov odsvetovana.

Z namenom zaščite storitev Barbara Balažič s.p. in uporabnic spletne strani in drugih profilov, si pridružujemo pravico, da blokiramo ali kakorkoli drugače preprečimo kakršnekoli komunikacije, da uporabnicam preprečimo kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice).

Pridržujemo si pravico, da vsebino spletnih strani in drugih spletnih profilov kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo nobene odgovornosti.

AVTORSKE PRAVICE

Avtorska pravica nastane z nastankom dela in je ni potrebno izrecno zaščititi. Avtorska pravica je sestavljena iz moralne in materialne avtorske pravice. V primeru kršitve avtorskih pravic kršiteljica/kršitelj moralno žali avtorico/ avtorja, prav tako pa ji/mu povzroča materialno škodo.

Imetnica vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami objavljenimi na spletni strani oziroma na drugih spletnih profilih v najširšem pomenu je podpisana avtorica, v večini primerov in vedno v primeru statičnih strani Barbara Balažič, sicer pa druga podpisana avtorica.

Vsebine, objavljene na spletni strani, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega  predhodnega pisnega dovoljena se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila.

Oblika, potek, imena, način izvedbe delavnic, ki potekajo v okviru dejavnosti Barbara Balažič s.p., so avtorski in oponašanje je kršenje avtorskih pravic ter povzroča materialno škodo.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin naredite povezavo na spletno stran  https://www.beyond.si Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Z vstopom na spletno stran obiskovalec/-ka potrjuje, da je seznanjen/-a in se strinja z obvestili glede avtorskih pravic, zato se vsako kršenje avtorskih pravic obravnava kot naklepna kršitev.

O ukrepih, ki jih ima na voljo imetnica avtorskih pravic v primeru kršitve preberite na spletni strani Urada RS za intelektualno lastnino: Ukrepi v primeru kršenja avtorskih pravic.

POMEMBNO OPOZORILO

Opozarjam, da vse oblike svetovanja, poučevanja in pomoči, ki jih ponujam in opisujem na spletni strani https://www.beyond.si in drugih spletnih profilih ne spadajo pod uradno priznano terapevtsko pomoč ali uradno priznano medicino. Vse oblike svetovanja, programi in metode z moje strani niso namenjene temu, da bi nadomestile pomoč in usluge s strani medicine, psihološkega ali drugega svetovanje s strani zdravnika, psihiatra ali svetovalca z licenco. Namen programov, srečanj in seminarjev ni, da bi diagnosticirali ali nadomestili medicinska, psihološka ali terapevtska zdravljenja in/ali terapije. V primeru, da se odločite za svetovanje pri meni ali moje programe morate v celoti prevzeti popolno odgovornost za to.

Vpiši svoje podatke in prejela boš ZVOČNO DARILO - VAL SPROSTITVE ZA OBNOVO ENERGIJE ter šus inspiracij in dozo praks, ki bodo preobrazile tvoje telo in
ti spremenile življenje.

Barbara Balažic
Barbara Balažic
Barbara Balažic